Browsing: Report

Hệ sinh thái Polygon

1. Tổng quan Số lượng địa chỉ ví trên Polygon POS chain: 1/7/2022: 148.752.078 25/9/2022: 172.148.706 Số lượng địa chỉ…

Mina Protocol là một trong những Smartcontract Platform được xây dựng trên nền tảng công nghệ Zero Knowledge với nhiều ưu điểm nổi bật như blockchain nhẹ nhất thế giới, blockchain đảm bảo quyền riêng tư dành cho người dùng.