Browsing: Podcast

Mina Protocol là một trong những Smartcontract Platform được xây dựng trên nền tảng công nghệ Zero Knowledge với nhiều ưu điểm nổi bật như blockchain nhẹ nhất thế giới, blockchain đảm bảo quyền riêng tư dành cho người dùng.

The Merge là thời điểm mờ ra kỉ nguyên mới khi Ethereum chuyển từ mạng lưới Proof Of Work sang Proof Of Stake. The Merge có sự ảnh hưởng sâu sắc đến mặt công nghệ cũng như tokenomic của Ethereum