Browsing: Kinh nghiệm

Giống như thị trường chung Crypto hay thị trường chứng khoán truyền thống, thị trường NFT cũng thể hiện tính chu kì với các giai đoạn tăng giá và giai đoạn giảm giá. Trong bài viết này, hãy cùng Hak Research tìm hiểu về chu kì thị trường NFT để mọi người có một góc

NFT được xem là tài sản kĩ thuật số với độ rủi do cao và dễ bay hơi. Thật vậy, trong một năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến sự giảm giá lớn 70% – 90% với đa phần các bộ sưu tập NFT trên thị trường. Trong bài viết này, Hak Research sẽ