Browsing: Sự kiện

Arbitrum Ambassador Program là sự kiện đầu tiên được tổ chức bởi Arbitrum Foundation trong việc tìm kiếm những Ambassador trên toàn thế giới để cùng nhau xây dựng một tương lai rộng lớn cho Arbitrum nói riêng và ngành công nghiệp Crypto nói chung. Vậy làm các nào để tham gia vào Arbitrum Ambassador