Browsing: Layer 2 – Layer 3

Hệ sinh thái Arbitrum đang trong những bước cuối cùng để bơm incentive ra ngoài thị trường, mọi diễn biến đã được triển khai như đúng kế hoạch và việc còn lại chỉ là chờ đợi kết quả liệu có đạt được đúng như mục tiêu ban đầu đề ra hay không mà thôi. Trong

Base là một nền tảng Layer 2 được xây dựng trên OP Stack của Optimism được phát triển bởi đội ngũ Coinbase đang có những sự khởi đầu trong việc xây dựng một hệ sinh thái hùng mạnh. Vậy hệ sinh thái của Base đang ở giai đoạn nào và có những đặc điểm nào