Browsing: Layer 2 – Layer 3

Base là một nền tảng Layer 2 được xây dựng trên OP Stack của Optimism được phát triển bởi đội ngũ Coinbase đang có những sự khởi đầu trong việc xây dựng một hệ sinh thái hùng mạnh. Vậy hệ sinh thái của Base đang ở giai đoạn nào và có những đặc điểm nào