Browsing: Đánh Giá Dự Án

Shogun là gì? Shogun là một nền tảng Intent-centric DeFi Protocol với mục tiêu tập trung vào lợi nhuận thông qua chiến lược của người dùng. Shogun đang gây dấu ấn mạnh mẽ với những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực của mình. Hãy cùng chúng tôi phân tích và khám phá những yếu

ZKM là gì? ZKM là một hệ thống máy ảo kiến thức không gian (zkVM) nhằm tăng cường tương tác và bảo mật cho các chuỗi blockchain và hệ thống ngoài blockchain, thông qua việc tạo và trao đổi bằng chứng zk.ZKM đang mở rộng ảnh hưởng của mình trên thị trường nhờ vào những

Solayer là gì? Solayer là một trong các dự án đáng chú ý về mảng Restaking trên Solana, tương tự như EigenLayer trên Ethereum. Solayer đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng, với những tiềm năng không thể phủ nhận. Hãy cùng chúng tôi khám phá xem điều gì làm cho Solayer