Browsing: Crypto Unlock

Crypto Unlock là Series những bài viết phân tích chuyên sâu đầy đủ toàn diện của một dự án Crypto.

Stablecoin trilemma được biết đến với ba khía cạnh: Scalability (khả năng mở rộng), Stability (tính ổn định) & Censorship Resistance (chống kiểm duyệt). Một dự án stablecoin vẫn thường chỉ tối ưu được 2 trong số 3 yếu tố này, đồng nghĩa với việc phải hi sinh đi một yếu tố.Thị trường vẫn đang

Khi nhắc đến những tựa game hàng đầu trên thị trường Crypto hiện tại thì sẽ có rất nhiều câu trả lời được đưa ra chẳng hạn như Big Time, Shrapnels,… nhưng trong danh sách này không thể không nhắc đến Pixels. Lâu lắm rồi chúng ta cũng mới thấy một dự án bùng nổ