Browsing: Node Running

Farcaster là một trong những ứng dụng mạng xã hội có độ phi tập trung lớn nhất nhất hiện nay với việc cho phép bất cứ ai cũng có thể vận hành một Node để lưu trữ dữ liệu. Trong bài viết này, Hak Research sẽ mang đến mọi người hướng dẫn chạy Node Farcaster