Browsing: Khác

Pendle Finance đang trở thành một trong những giao thức mang tính cách mạng trong ngành Yield Farming với việc đưa ra một khái niệm hoàn toàn mới là Yield Trading. Vậy có những cách nào để kiếm lợi nhuận cùng với Pendle Finance thì mọi người cùng mình tìm hiểu các chiến lược kiếm

Năm 2015, Ethereum ra đời như một Monolithic blockchain cùng lúc đảm nhận cả 3 vai trò tính toán xử lý giao dịch, đồng thuận bảo mật mạng lưới và lưu trữ dữ liệu (data availability -DA). Tuy vậy, trong những năm gần đây mô hình này đã không còn đáp ứng được yêu cầu