Browsing: Cơ Chế Hoạt Động

co che morpho labs

Nếu ở lâu trong thị trường DeFi, chắc hẳn bạn sẽ rất quen thuộc với các nền tằng Lending như AAve, Compound. Đó là những dự án lớn trong mảng DeFi nhưng không chắc nó đã là hoàn thiện nhất. Thật vậy, tuy thị trường DeFi đã và đang phát triển rất nhanh, chứng mình được