Browsing: Layer 2

hệ sinh thái Arbitrum

Arbitrum đã chính thức cho ra mắt token ARB tuy nhiên đã có những drama, tranh cãi ngay ở những đề xuất đầu tiên của Arbitrum Foundation. Bên cạnh đó, hệ sinh thái Arbitrum cũng có những sự đổi mới trong thời gian vừa qua. Trong bài viết này mình và mọi người sẽ cùng