Browsing: Hệ Sinh Thái

starknet và zksync

StarkNet và ZkSync được coi là 2 giải pháp mở rộng nổi bật nhất sử dụng công nghệ Zk Rollup trên Ethereum. Tuy nhiên, hai dự án lựa chọn hai cách xây dựng và phát triển hệ sinh thái tương đối trái ngược với nhau. Vậy khác nhau như nào và cách đi nào hiệu