Browsing: Weekly Panorama

Weekly Panorama #16: Pendle Wars Đang Nóng Lên?

Với việc mở bán IDO thành công trên Camelot của Penpie hay Equilibria Finance sold out 1.5 triệu đô trên nền tảng của họ đã đánh dấu những bước rất quan trọng trong tiến trình đến với Pendle Wars. Vậy Pendle Wars là gì, liệu cơ hội có lớn cho những nhà đầu tư ? Hãy

Weekly Panorama #15: Bệ Phóng Của Ethereum Và Các Layer 2

Ethereum và tứ trụ Layer 2 đã có những bản cập nhật, nâng cấp gì trong thời gian vừa qua? Các cập nhật đó đã đem lại hiệu suất hoạt động như thế nào ở thời điểm hiện tại? Và trong tương lai gần thì sẽ có những update lớn nào đáng chú ý? Hãy cùng

Weekly Panorama #14: LSDfi Sẽ Bùng Nổ Trong Thời Gian Tới?

Toàn bộ ngành Liquid Staking Derivative (LSD) đã bùng nổ mạnh ngay trước và sau bản nâng cấp Shang Hai của Ethereum.  Theo cơn sóng đó, thị trường tiếp tục hype với LSDfi. LSDfi là ngách mới bao gồm các dự án DeFi được xây dựng trên giao thức Liquid Staking Derivative (LSD) nhằm mục