Browsing: DeFi Panorama 101

Thị trường Blockchain là một ngành tương đối mới, có nhiều tiềm năng phát triển. Nhưng hiện tại, vấn đề ứng dụng công nghệ Blockchain hay Crypto vào đời sống thực tế là chưa lớn. Điển hình là DeFi, nền tài chính phi tập trung cũng chỉ đang hỗ trợ cho các tài sản Crypto

tổng quan về bridge

Đây là bài viết được mình dịch lại từ bài Post của Amber Group trên Medium. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn góc nhìn tổng quan về Bridge. Bạn có thể kham khảo bài viết gốc tại đây!Trong năm 2022, sự thống trị của Ethereum với tư cách là chuỗi khối Smart Contract chính đã