Browsing: NFT Panorama 101

NFT là gì? NFT là tài sản kĩ thuật số sử dụng công nghệ chuỗi khối để chứng nhận tính duy nhất và quyền sở hữu của nó. Thị trường NFT đã trải qua một thời điểm huy hoàng đầu năm 2022 và 2023 khi giá của những bộ sưu tập NFT đã có mức