Kiến Thức

Đánh Giá Dự Án

Zharta là gì

Zharta là gì? Zharta là giao thức cho vay thế chấp bằng tài sản NFT, được xây dựng và phát triển trên Ethereum, hỗ trợ vay tài sản là ETH. Zharta hỗ trợ thế chấp cho rất nhiều bộ sưu tập, đặc biệt có thể thế chấp một lúc nhiều NFT cho một vị thế

Read More